บริษัท โอเชียนไพพ์ จำกัด | Ocean pipe co.,ltd. Hot Line :: 02-420-6999, 02-4310043 
บริษัท โอเชี่ยนไพพ์ จำกัด
ผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กรูปพรรณรีดเย็นทุกชนิด

เครื่องจักรคุณภาพ

การที่จะได้สินค้าที่ได้คุณภาพ ผ่านเกณฑ์ออกสู่ตลาด จำเป็นต้องใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยและได้คุณภาพ

more...
เครื่องจักรที่ดี = สินค้าคุณภาพ
close

     กำลังการผลิตของบริษัทแสดงถึงความมีศักยภาพในการผลิตสินค้าให้กับลูกค้าซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะหากสามารถรองรับการผลิตสินค้าให้กับลูกค้าได้ตามคำสั่งซื้อปริมาณมากได้

     บริษัท โอเชี่ยนไพพ์ จำกัด เน้นการผลิตที่ได้คุณภาพ และการที่จะได้มาซึ่งสินค้าที่ได้คุณภาพ ย่อมต้องมีเครื่องจักรที่ได้มาตรฐานการผลิต ซึ่งเรามีเครื่องจักรที่หลากหลายสำหรับการผลิตเหล็กในรูปแบบที่แตกต่างกัน ซึ่งผ่านการทดสอบและบำรุงรักษาอย่างดี

     ลูกค้าทุกท่านจงมั่นใจได้กับมาตรฐานการผลิตของเรา

ใส่ใจทุกรายละเอียด

สินค้าประเภทเหล็ก เป็นสินค้าที่นำไปใช้ในการก่อสร้างเป็นส่วนใหญ่ การใส่ใจรายละเอียดเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

more...
ความใส่ใจเป็นสิ่งสำคัญ
close

     เราใส่ใจในการผลิตงานเหล็กที่ดี มีคุณภาพ ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัย ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม งานทุกชิ้นจะผ่านการตรวจสอบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้ได้เหล็กที่มีคุณภาพที่สุดก่อนส่งต่อถึงมือลูกค้า

     ทุก ๆ กระบวนการผลิตจะมีการตรวจสอบคุณภาพการผลิตก่อนเสมอ เพื่อตรวจสอบความผิดพลาดในระหว่างการผลิตทำให้งานที่ผลิตออกไปไม่เสียหรือมีปัญหา

     ความใส่ใจเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัท เพราะเหตุนี้ลูกค้าจึงไว้วางใจเราเสมอมา

เน้นความปลอดภัย

ความปลอดภัยเป็นความสำคัญที่สุดที่ทางโอเชี่ยนไพพ์คำนึงถึง จึงใช้เครื่องมือในการขนย้ายที่แข็งแรงและได้มาตรฐาน

more...
ความปลอดภัยต้องมาก่อนเสมอ
close

     สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกในการปฏิบัติงานคือเรื่องความปลอดภัย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กมีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับอันตราย หากไม่มีการป้องกันที่ดีอาจได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ปฏิบัติงานและสินค้าได้

     โอเชียนไพพ์ จึงเน้นสร้างมาตรฐานการทำงานที่เป็นระเบียบ ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ อีกทั้งยังหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ทำให้โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุลดน้อยลง

     ลูกค้าจึงมั่นใจได้ในการบริการว่า การให้บริการและคุณภาพของเหล็กจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น

วัตถุดิบคุณภาพ

เหล็กรูปพรรณรีดเย็น เช่น เหล็กท่อดำ, เหล็กตัวซี ทีได้คุณภาพต้องใช้วัตถุดิบที่ผ่านการตรวจสอบมาแล้วอย่างดี

more...
วัตถุดิบมีคุณภาพ = เหล็กรูปพรรณมีคุณภาพ
close

     วัตถุดิบในการผลิตเหล็กรูปพรรณรีดเย็นถือเป็นปัจจัยสำคัญพื้นฐานที่จะส่งผลโดยตรงกับคุณภาพและประสิทธิภาพของเหล็กรูปพรรณรีดเย็น เหล็กชนิดต่างๆของโอเชี่ยนไพพ์ได้รับการออกแบบและผลิตโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ และเหมาะสมตามมาตรฐาน และความต้องการของลูกค้า

     วัตถุดิบหลักคือเหล็กม้วนที่สั่งซื้อมาจากบริษัทที่ผลิตเหล็กม้วนที่เป็นบริษัทชั้นนำระดับประเทศ เป็นวัตถุดิบเกรด A ที่มีคุณภาพดี ที่สุด ผลิตจากแหล่งผลิตที่ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยได้มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

     สินค้าที่ได้มาตรฐานและคุณภาพจึงต้องใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพเช่นกัน

การจัดเก็บดีเยี่ยม

การจัดเก็บสินค้าที่ดี นอกจากจะทำให้เกิดความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายแล้ว ยังทำให้เกิดความเสียหายได้น้อย

more...
คลังสินค้า หนึ่งในปัจจัยหลักของธุรกิจเหล็ก
close

     คลังสินค้า (warehouse) หมายถึง พื้นที่ที่ได้วางแผนแล้วเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้สอยและการเคลื่อน ย้ายสินค้าและวัตถุดิบ โดยคลังสินค้าทำหน้าที่ ในการเก็บสินค้าระหว่างกระบวนการเคลื่อนย้าย เพื่อสนับสนุนการผลิตและการกระจายสินค้า

     ทางโอเชี่ยนไพพ์ มีการบริหารจัดการคลังสินค้าที่มีระบบทั้งในเรื่องของการจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้าที่ผลิตเสร็จและพร้อมจำหน่ายสู่ตลาด ซึ่งการจัดเก็บที่ดีเท่ากับเป็นการรักษาคุณภาพของสินค้าและง่ายต่อการขนส่งอีกด้วย

     การจัดการเกี่ยวกับคลังสินค้า มีความจำเป็นอย่างมาก ซึ่งถ้าหากมีการจัดการที่ดีแล้วนอกจากช่วยในเรื่องของการขนย้ายแล้ว ยังช่วยลดต้นทุนไปในตัวอีกด้วย

คุณภาพการผลิต

สินค้าของโอเชี่ยนไพพ์ทุกชิ้น ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมเป็นเครื่องยืนยันคุณภาพเป็นอย่างดี

more...
กระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพ นำมาซึ่งความสำเร็จในธุรกิจเหล็ก
close

     บริษัทได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเหล็กรูปพรรณรีดเย็นอยู่เสมอ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพตามมาตรฐานการผลิต อันเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินงานของบริษัทที่มุ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยคุณภาพของสินค้าและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง กระบวนการผลิตเหล็กรูปพรรณรีดเย็นเริ่มจากการเลือกสรรเหล็กม้วนที่มีความแข็งแรงคงทนเป็นพิเศษ นำมาผ่านการขึ้นรูป โดยช่างผู้ชำนาญงาน

     ปัจจุบันการแข่งขันของตลาดการค้าเหล็กมีการแข่งขันอย่างสูง ความต้องการเหล็กมีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตจึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค

     โอเชี่ยนไพพ์ จึงเล็งเห็นความสำคัญของมาตรฐานการผลิตเป็นลำดับต้นๆของการดำเนินธุรกิจ

  โอเชี่ยนไพพ์   ราคาน้ำมัน
เหล็กทรัพย์กรุ๊ป
เอ็มเมททอล
   
    บริษัท โอเชี่ยนไพพ์ จำกัด ผลิตและจำหน่ายเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดเย็น ถือกำเนิดจากความตั้งใจของผู้บริหาร บริษัท เหล็กทรัพย์กรุ๊ป จำกัด ที่ต้องการเปิดสายการผลิตเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดเย็นทุกประเภท เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยมีกำลังการผลิตมากกว่า 200,000 ตันต่อปี ...
อ่านต่อ

 
       
  สินค้าโอเชี่ยนไพพ์  
webmail
สมัครงาน
ข่าวสารเหล็ก
ค้นหาข้อมูลเหล็ก
 
เหล็กท่อดำ
เหล็กท่อเหลี่ยม/แป๊บเหลี่ยม
เหล็กท่อแบน/แป๊บแบน
 
 
         

 

สถิติผู้เยี่ยมชม
  Home|About Us|Products|Process|CSR|ContactCopyright © 2012 Ocean Pipe Co.,Ltd. all right reserve